Школа позитивних вредности

Школска библиотека је…

Школске библиотеке имају веома значајну улогу у формирању детета кроз образовање, истраживањем, посредовањем и лакшим приступом новим сазнањима. У основношколском узрасту имају изузетан утицај на стварање радних навика и пружања детету потпоре за самостално образовање. Школска библиотека оснажује, осамостаљује, подстиче и позитивно усмерава децу у њиховом најважнијем периоду одрастања и најважнијем периоду за формирање личности.

Основна улога библиотеке у основној школи јесте да пружи васпитно-образовну подршку кроз бригу о фондовима, рад са ученицима и сарадњу са наставницима.

Школска библиотека ОШ “Михајло Пупин” из Ветерника се труди да својим ученицима пружи адекватну услугу широким фондом лектире, стручном литературом и пажљиво одабраним публикацијама прилагођеним узрасту корисника. Фонд библиотеке се у највећој мери састоји од лектире, уџбеника, дечије књижевности, енциклопедија и речника. У фонду су такође заступљене стручна и научна литература и белетристика.

Од почетка 2023. године у просторијама школске библиотеке су ученицима на располагању и три нова и савремена лаптопа путем којих имају могућност да приступе интернету или да их користе у друге сврхе (писање, прављење презентација или истраживање).

Радно време библиотеке је сваког радног дана од 9 до 15 часова. Добро нам дошли!

Марија Даниел