Школа позитивних вредности

Школски час културе говора

Дана, 1.11. 2021. године, у одељењу III-1, учитељица Биљана Вуковић одржала је школски час културе говора. Циљ одржавања овог часа био је развој правилног усменог изражавања код ученика. У првом делу часа приказана је презентација путем које су се ученици упознали са појмом културе говора. Објашњени су сви појмови и све оно што би могло да утиче на правилно усмено изражавање. То су: артикулација, акцентуација, говорна интерпункција, изражајност, ритам, темпо, говор тела и трема. Након тога упознали су се и са негативним утицајима на говор, а то су туђице и поштапалице. Са ученицима је урађено и неколико вежби помоћу којих се развија правилан говор и изражајност.

„Културу говора је важно неговати јер ћемо знати на прави начин да искажемо своју мисао. Културу говора негујемо: читањем, богаћењем речника новим речима и избегавањем туђица, скраћеница и поштапалица.“

У наставку часа уследило је упознавање са примерима поштапалица, а ученици су смишљали и нове или наводили своје примере. Прочитана им је и песма Љубивоја Ршумовића „Био једном један вук“ са и без поштапалица. Схватили су колико су поштапалице отежале разумевање песме и да их заиста треба избегавати. 

Урађен је и један практичан задатак. Ученици су подељени у три групе и свака група је добила задатак да одређену песму напише са поштапалицама. Приликом читања овако записаних песама веома смо се забавили и насмејали.

На крају часа урађена је евалуација.